Neidio i'r prif gynnwy

Arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru eisiau eich help i ddeall materion iechyd sy’n effeithio ar bobl ifanc 11 i 25 oed.

Defnyddir y wybodaeth hon i gefnogi datblygiad gwybodaeth ac adnoddau am faterion iechyd i bobl ifanc.

Mae'r arolwg yn cael ei weinyddu gan BMG Research, asiantaeth ymchwil marchnad annibynnol, a bydd yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau.

Lleisio eich barn

Ydych chi rhwng 11-25 oed? Gallwch gael mynediad i'r arolwg drwy'r ddolen hon.

Ydych chi'n rhiant i blentyn 11-16 oed? Gellir cyrchu'r arolwg i rieni trwy'r ddolen hon.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch:

PHWyoungpeoplesurvey@bmgresearch.com neu Jasmin.Chowdhury@wales.nhs.uk

I gael rhagor o wybodaeth am yr arolygon, ynghyd â chodau QR i gael mynediad iddynt, gallwch ddod o hyd i boster Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn fformat PDF yma.