Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Elusen Iechyd Bae Abertawe

Oeddech chi'n gwybod ein bod ni'n cael ein cefnogi gan ein helusen iechyd? Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i godi arian i gefnogi ein gwasanaethau a gofal cleifion? Ewch i wefan Elusen Iechyd Bae Abertawe. (Sylwir fod y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol)