Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cwynion a Phryderon

Gwerthoedd y Fwrdd Iechyd

Sylwer: Er na fyddwn yn gyfrifol am y rhan fwyaf o wasanaethau iechyd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr o Ebrill 1af 2019, os yw eich adborth neu’ch cwyn am wasanaethau yn yr ardal honno yn ymwneud â mater a ddigwyddodd cyn y dyddiad hwnnw, bydd angen i chi gysylltu â ni o hyd. Os y derbynioch ofal yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr AR ÔL Ebrill 1, 2019, bydd angen i chi gysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.