Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Cwynion a Phryderon

Cwynion a Phryderon

Sylwer: Er na fyddwn yn gyfrifol am y rhan fwyaf o wasanaethau iechyd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr o Ebrill 1af 2019, os yw eich adborth neu’ch cwyn am wasanaethau yn yr ardal honno yn ymwneud â mater a ddigwyddodd cyn y dyddiad hwnnw, bydd angen i chi gysylltu â ni o hyd. Os y derbynioch ofal yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr AR ÔL Ebrill 1, 2019, bydd angen i chi gysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.